Business Intelligence met Oracle APEX

Oracle APEX kan op veel manieren in een organisatie ingezet worden. Het biedt op veel vlakken een groot deel van alle gewenste functionaliteit. En dat is vaak genoeg. Op elk apart vlak bieden specialistische tools misschien meer mogelijkheden, maar in die worden in de praktijk vaak niet allemaal benut. Dat, gekoppeld aan de aanschafkosten van APEX (=gratis) en de lage beheerskosten (heeft bijv. Oracle IAS niet nodig, en heeft geen client) maakt het een interessant alternatief voor veel van de gespecialiseerde Tools.

Neem bijvoorbeeld Oracle Discoverer. Een BI tool waarmee data vanuit vele perspectieven kan worden bekeken. Er kan worden ingezoomd, uitgezoomd, multidimensionaal etc. Hiervoor moet Oracle Discoverer worden ge├»nstalleerd, een end-user-layer gedefinieerd, software clients geinstalleerd, of portlets worden gemaakt. Vaak is dit veel moeite voor de beperkte wensen van de gebruiker. Definieer een aantal views, waarin autorisatie is verwerkt, biedt de gebruiker een Oracle APEX interactive report op die views en daar heeft hij vaak genoeg aan. Het interactive report is een zeer krachtige en intuitieve query mogelijkheid, waarmee de gebruiker zelf zijn query’s op kan slaan, en op die manier zijn eigen persoonlijke dashboard kan maken.
Natuurlijk onstaan er dan nog additionele wensen, zoals grafieken, piecharts en dergelijke. Maar met het interactive report heeft de gebruiker zelf veel werk verricht en is een extra grafisch APEX rapportje zo gebouwd.

Tags:

Reageren

U moet inloggen om te reageren.