Oracle

Oracle APEX hosting

Oracle APEX is een Oracle product dat zich zeer goed leent voor een RAD-manier van werken. In plaats van een ellenlang en prijzig consultancy en ontwikkeltraject, kan met Oracle APEX in korte tijd een degelijke web-applicatie op basis van de Oracle database gebouwd worden. Oracle APEX wordt als product gratis meegeleverd met Oracle 12i, en heeft niet de beheerstechnische complexe infrastructuur van de Oracle Application Server nodig. Wij kunnen hiermee verschillende diensten leveren.

Proof-of-Concept
Afhankelijk van het project kunnen wij u een ‘Proof-of-concept’ bieden. Deze constructie houdt in dat de applicatie in een aantal dagen in nauwe samenwerking met de eindgebruikers rudimentair wordt opgebouwd. Na deze termijn beslist de klant of de applicatie bevalt. Is dat niet het geval, hoeft men maar de helft van het reeds geleverde werk te betalen. Indien de applicatie wel bevalt worden nog een aantal dagen afgesproken voor de bouw van de rest van de functionaliteit.

SAAS
Software as a service is inmiddels volledig geaccepteerd. Oracle APEX leent zich hier uitstekend voor. Zowel de ontwikkelde applicatie als de ontwikkelomgeving zijn eenvoudig via een browser te benaderen. Fusense kan samen met u de gewenste hosting oplossing zoeken, van een All-in SAAS pakket, waarbij men geen omkijken meer heeft naar de applicatie, tot allerlei vormen die passen in de reeds bestaande beheeromgeving.

Vrijblijvende demonstratie
Nieuwsgierig geworden? Fusense komt u graag vrijblijvend een demo geven van dit product en de mogelijkheden bespreken die het kan hebben voor uw bedrijf. Mail dan naar: info@fusense.nl

SOA

Traditionele applicaties zijn vaak gesloten systemen waarin alle functionaliteit is ingebouwd. Dit heeft als groot nadeel dat wijzigingen aan het pakket vaak moeilijk en bovenal erg prijzig zijn. Een oplossing hiervoor is om de functionaliteit op te splitsen in losse componenten ( services ). Deze services kunnen dan weer worden samengevoegd tot een bedrijfsproces.

Oracle SOA Suite is het SOA pakket van Oracle. Eigenlijk is de SOA Suite een verzameling van allerlei losse pakketten die allemaal een specifieke taak uitvoeren.

  • Enterprise Service Bus, ESB: Met Oracle ESB is het mogelijk om onder andere legacy pakketten te betrekken binnen een SOA architectuur. Dit door middel van adapters. ESB wordt ook gebruikt om bepaalde onderdelen van bedrijfsprocesen los te koppelen van de onderliggende technische infrastructuur.
  • Business Process Execution Language, BPEL: Een van de belangrijkste componenten van de SOA Suite. In de BPEL process manager kunnen bedrijfsprocessen worden gemodelleerd en worden uitgevoerd.
  • Service Registry, SR: De centrale “bibliotheek” van webservices. Alle webservices die zijn gemaakt kunnen hierin worden geadministreerd. Dit maakt het makkelijker voor ontwikkelaars om webservices te herbruiken.
  • Webservice Manager, WSM: Dit pakket is nog het beste te vergelijken met een firewall. Het zorgt ervoor dat webservices beveiligd kunnen worden tegen ongeoorloofd gebruik.
  • Business Rules, BR: Elke applicatie, en dus ook op SOA gebaseerde applicaties hebben allerlei bedrijfs specifieke regels Deze regels kunnen uniform worden opgeslagen en bijvoorbeeld worden aangeroepen in BPEL.